Welkom

 

Met deze site willen wij de oud-leerlingen van de Prof. Casimirschool ( School I ) te Velp bereiken. “Onze” lagere school ingesloten tussen de Vondellaan, de Jan Luykenlaan en de Enkweg.

Onze doelgroep wordt gevormd door de leerlingen die in het tijdvak 1956 t/m 1962 onderwijs op deze school hebben genoten.

Voor alle duidelijkheid: Als 1956 voor jou het laatste schooljaar (6-de klas)  was of 1962 het eerste (1-ste klas) behoor je tot onze doelgroep.

M.a.w. de maximale reikwijdte van de schooljaren ligt dus tussen 1950 en 1968.

Casimirschool - Velp